Publications

 
 

PUBLICATIONS

 

STAYING SANE IN A CRAZY WORLD

ARTICLES

Publications by Henck van Bilsen

 • Van-Bilsen-H-P. 1984 Heroïne gebruiken: Een (literatuur) studie naar de gebruiksmogelijkheden. (Using Heroin: A (literature) study of the possibilities). Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en Andere Psychotrope Stoffen, Dec 1984, vol. 10, no. 4, p. 154-157, Netherlands: Swets & Zeitlinger BV).
 • Van-Bilsen-Henk-P. 1985 Valkuilen voor de therapeut: verslavingsproblemen (Pitfalls for the therapist: Addiction problems). Tijdschrift voor Psychotherapie, May 1985, vol. 11, no. 3, p. 192-195, Netherlands: Bohn Stafleu Van Loghum
 • Van-Bilsen-H-P. Praktische problemen in de ambulante gedragstherapie bij heroïneverslaafden. (Practical problems in the ambulatory behavior therapy among heroin addicts). Gedragstherapie, Mar 1985, vol. 18, no. 1, p. 77-86, Netherlands: Bohn Stafleu Van Loghum
 • Van-Bilsen-H-P 1986 Heroin addiction: Morals revisited, Journal of Substance Abuse Treatment, 1986, vol. 3, no. 4, p. 279-284, Netherlands: Elsevier Science
 • Van-Bilsen-H-P; Van-Emst-A-J. 1986 Heroin addiction and motivational milieu therapy. International Journal of the Addictions, 1986, vol. 21, no. 6, p. 707-713, US: Marcell Dekker,
 • an-Bilsen-H-P. 1986 Moraliseren of normaliseren: Een psychologische visie op de hulpverlening aan zogenaamd ongemotiveerde heroïneverslaafden in methadonprogramma's. (Moralization or normalization: A psychological view of the treatment of so-called unmotivated heroin addicts in methadone programs). Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en Andere Psychotrope Stoffen, Oct 1986, vol. 12, no. 5, p. 182-189, Netherlands: Swets & Zeitlinger BV,
 • Denissen-Kees; Van-Bilsen-Henk (1987) Motivationele Milieu Therapie. (Motivational Milieu Therapy) Tijdschrift voor Psychotherapie, May 1987, vol. 13, no. 3, p. 128-138, Netherlands: Bohn Stafleu Van Loghum
 • Van-Emst-A-J; Van-Bilsen-H-P. (1989) Alcoholproblemen onder ouderen. (Alcohol problems among the elderly). Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en Andere Psychotrope Stoffen, Aug 1989, vol. 15, no. 3, p. 87-97, Netherlands: Swets & Zeitlinger BV
 • Van-Bilsen-H-P; Van-Emst-A-J. (1989) Motivating drug users, In: G. Bennet (Ed.) Treating drug abuse. London: Routledge
 • Van-Bilsen-HP (1991) Motivational Interviewing: Perspectives from the Netherlands, with particular emphasis on heroin dependent clients. In: W. R Miller & S. Rollnick (1991) Motivational Interviewing: preparing people to change addictive behaviour, Guilford.
 • Van-Bilsen-H-P; Jonkers-J; Schuurman-C-M; Swager-H-D. (1991) Geïntegreerde behandeling van sociale-vaardigheidstekorten bij kinderen uit het speciaal onderwijs. (Integrated treatment of social skill deficits in children from special education.); Kind en Adolescent, May 1991, vol. 12, no. 2, p. 78-86, Netherlands: Bohn Stafleu Van Loghum
 • Van-Bilsen-H-P (1992) Verslaving, een fenomeen met veel gezichten. (Addiction: A phenomenon with many faces); Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en Andere Psychotrope Stoffen, 1992, vol. 18, no. 2, p. 70-80, Netherlands: Swets & Zeitlinger BV,
 • Van Bilsen, Hp, Engelen, T & Volker, S. (1993) Gedragstherapie in de klas (Behaviour therapy in the Classroom), Swets & Zeitlinger
 • Van-Bilsen-Henck-P-J-G; Whitehead-Brian, (1994) Learning controlled drugs use: A case study. Behavioural & Cognitive Psychotherapy, vol. 22, no. 1, p. 87-95,
 • van-Bilsen-Henck-P-J-G. (1995) Motivation as a precondition and bridge between unmotivated client and overmotivated therapist. In: Behavioral approaches for children and adolescents: Challenges for the next century, van-Bilsen-Henck-P-J-G (E), Kendall-Philip-C, et al, 1995, Plenum Press, New York, NY
 • van-Bilsen-Henck-P-J-G, Kendall-Philip-C, Slavenburg-Jan-H. (Eds) (1995), Behavioral approaches for children and adolescents: Challenges for the next century. Plenum Press, New York, NY
 • van-Bilsen-Henck-P-J-G. (1995) Unused opportunities for behaviour therapy in education. In: Behavioral approaches for children and adolescents: Challenges for the next century, van-Bilsen-Henck-P-J-G (E), Kendall-Philip-C (), et al, 1995, p. 53-64 (viii 176 pages), US: Plenum Press, New York, NY, ISBN: 0-306-45122-0 (hardcover).
 • van-Bilsen-Henck; Wilke-Miriana (1998) Drug and alcohol abuse in young people In: Cognitive-behaviour therapy for children and families, Graham-Philip-Jeremy (E), 1998, p. 246-261: Cambridge University Press, New York, NY
 • van Bilsen, H. Ed. (1999) Effective Interventions in Mental Health: Cognitive Behavior Therapy Introduced. Wellington, New Zealand: Central Institute of Technology Press; 1999.
 • Van Bilsen, H. (2012) Cognitive Behaviour Therapy and Positive Deviancy, Contemporary Psychotherapy, Spring 2012, vol. 4, issue 1.
 • Van Bilsen, H. P. J. G (2005) Making treatment for personality disorders effective: back to basics, BABCP Magazine-Research Digest. Vol. 33, issue 4.
 • Van Bilsen, H. P.J.G. & Thomson, B. (2011) CBT for Personality Disorder, Sage
 • Van Bilsen, H. (2013) CBT in the real world: back to basics, Karnac, London.
 • Van Bilsen, H.P.J.G. (2016) Lessons to be learned from the oldest community psychiatric service in the world: Geel in Belgium, BjPsych Bulletin, 39, 1-5
 • Van Bilsen, H.P.J.G. (2016) We are being framed, J. Crit Psychol Counsel Psychother, 15, 86-95
 • Van Bilsen, H.(2017) We Are Being Framed! In Believing That Problems of Emotion and Behavior Are Health Problems, Psychol Behav Sci Int J, Volume 2 Issue 3 - March 2017